POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwis internetowy dostępny pod adresem: http://60mln.pl/ jak i http://2019.60mln.pl/
(dalej „Serwis”) w trosce o najwyższy poziom świadczonych usług, w szczególności w celu optymalizacji treści w nim dostępnych, dostosowania ich do preferencji użytkowników, jak również dla celów reklamowych i statystycznych wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach. Pliki te stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez strony internetowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych (np. komputerach, tabletach lub telefonach) przez przeglądarkę www.

Serwis w związku z przetwarzaniem danych osobowych zapewnia spełnienie wszelkich praw wynikających z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. poprzez informacje dobrowolnie podane przez użytkownika w formularzach;
 2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”);
 3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Informacje zawarte w formularzach

 1. Administratorem danych osobowych użytkownika, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Imprestor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-942) przy ul. Kabaretowej 21, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS pod numerem 0000498941, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 118-209-79-09.
 2. Dane osobowe użytkowników Serwisu są pozyskiwane w trakcie obsługi zapytań wysłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do bieżących kontaktów.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Serwis w celu dokonania obsługi wysyłanych zapytań bądź bieżących kontaktów lub wynikają bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe są również przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Serwisu, którym jest:
 • nawiązywanie współpracy biznesowej;
 • prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • kontaktowanie się w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności za Państwa zgodą przez e-mail oraz telefon;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności.
 1. Serwis zapewnia spełnienie wszelkich praw wynikających z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, prawa ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Skorzystanie z przysługujących Państwu uprawnień pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Serwis jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zawartych umów, nawiązywania współpracy biznesowej, uczestniczącym w świadczeniu usług, w tym usług marketingowych, a także organom publicznym w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub orzeczenia sądu.
 4. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z nawiązanej współpracy, a także po jej zakończeniu w szczególności w celach:
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
  • statystycznych i archiwizacyjnych.

Dane osobowe przechowywane są dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do partnerów Serwisu w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, w szczególności Decyzję Wykonawczą Komisji (UE) nr 2016/1250 przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności (Privacy Shield) UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176).
 2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie podlegają profilowaniu.
 3. Przetwarzane dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady UE 2016/679 z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Serwis zapewnia kompleksowe środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu informacji podanych przez użytkownika, przez osoby nieuprawnione.

Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies są zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika podczas korzystania z Serwisu.
 3. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika.
 4. Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:
 5. „sesyjne” przechowywane są w urządzeniach końcowych do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
 6. „stałe” przechowywane są w urządzeniach końcowych, w parametrach plików cookies przez określony czas lub do czasu ich usunięcia,
 7. „wydajnościowe” umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez jego użytkowników,
 8. „funkcjonalne” umożliwiają zapamiętanie wybranych ustawień i personalizację interfejsu Serwisu,
 9. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 10. „reklamowe” umożliwiają dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do potrzeb i zainteresowań jego użytkowników.
 11. Serwis dla celów statystycznych zintegrowany jest z własnym systemem statystyk oraz z mechanizmami statystycznymi Google Inc. Serwis wykorzystuje również pliki cookies dostarczone przez Google adWords.
 12. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.
 13. W zakresie informacji o preferencjach użytkowników gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

W jaki sposób zablokować obsługę plików cookies?

Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookies, domyślnie dopuszczając ich przechowywanie na urządzeniach końcowych. Serwis informuje, że użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookies tak, aby przeglądarka internetowa odrzucała pliki cookies wysyłane przez Serwis lub automatycznie kasowała zapisane informacje podczas kończenia pracy. Należy pamiętać przy tym, że informacje zawarte w plikach cookies mają wpływ na to jak są wyświetlane strony internetowe, a zablokowanie lub ograniczenie stosowania plików cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Szczegółowe instrukcje jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies są dostępne na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka),

Opera (http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html),

Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416),

Microsoft Internet Explorer (http://support.microsoft.com/gp/cookies/pl),

Apple Safari (http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL).

Logi serwera

 1. Informacje, o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwera. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia możliwie najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Identyfikacja przeglądanych zasobów odbywa się poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania;
  • czas wysłania odpowiedzi;
  • nazwa stacji klienta (identyfikacja realizowana przez protokół HTTP);
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (reference link) w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przed odnośnik;
  • informacje o przeglądarce Użytkownika;
  • informacje o adresie IP Użytkownika.
 3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwisem.