Program Miami 2019

Program Kongresu “60 Milionów”
w Miami, 7-10 lutego 2019 r.

Czwartek - 7 luty

Piątek - 8 luty

W 2019 roku obchodzimy setną rocznicę ustanowienia stosunków dyplomatycznych między Polską a USA. Nasi paneliści opowiedzą jak się ta relacja rozwijała i które jej momenty były najbardziej interesujące. Po refleksji nad sukcesami tej współpracy, jej wpływu na sytuację Polaków w Stanach Zjednoczonych i w Polsce przejdziemy do analizy jak relacje te mogą się przyczynić do promocji współpracy polskich środowisk w Stanach Zjednoczonych z Polską w nadchodzących latach.

Panel ten podejmie się zagadnienia logistyki przewozu towarów z Polski do USA oraz z USA do Polski. Otwierając nowe połączenia między polskimi portami i Miami, będziemy promować produkty polskie za oceanem. Biorąc również pod uwagę lokalizację naszego spotkania poświęcimy szczególną uwagę portowi Miami jako potencjalnego punktu przeładunkowego towarów do Ameryki Środkowej i Południowej.

12:45 - 14:15 - PRZERWA

Floryda jest domem dla wielu Polaków, którzy korzystają nie tylko z pięknych plaż i słońca, ale również są aktywni zawodowo i biznesowo. Czy to pobyt w zimie, czy mieszkanie na stałe, czy łączenie inwestycji z przyjemnym wypoczynkiem to zetkniemy się z bardzo atrakcyjnym rynkiem nieruchomości na Florydzie. Przyjeżdżając tu trzeba stawić czoła wyborowi z bogatej oferty i przebrnąć przez formalności związane z zakupem. W trakcie panelu opowiemy o rozwijającym się rynku nieruchomości jak również o szansach na inwestycje w gronie lokalnych ekspertów. W trakcie Kongresu uczestnicy będą mieli również okazję do zwiedzenia omawianych apartamentów w przewidzianym oprowadzaniu. Dla mieszkańców Florydy zaprezentujemy w rewanżu ofertę inwestycyjną nieruchomości w Polsce.

W czerwcu 2019 polskie linie lotnicze LOT otworzą bezpośrednie połączenie z Warszawy do Miami, które niewątpliwie stworzy wiele nowych możliwości dla Polaków tych pracujących jak i odwiedzających Polskę czy w drugą stronę USA. Korzystając z nadchodzących zmian, w panelu wezmą udział osoby ze świata turystyki wypoczynkowej, biznesowej i medycznej. Omówimy zagadnienia związane ze współpracą przez ocean i nowymi kierunkami rozwoju turystyki.

W trakcie Kongresu 60 Milionów podejmiemy się rozmowy na temat współpracy polonijnej jaka ma miejsce na poziomie lokalnymi w Stanach Zjednoczonych. Do czego dążą Polacy za granicą i jak mogą ich wspierać Polacy w kraju? Jakie formy współpracy biznesowej i kulturowej możemy sobie jeszcze wyobrazić? Ciesząc się udziałem promotorów polskiej kultury wśród panelistów dowiemy się również w jaki sposób jest przekazywana polska kultura mieszkańcom USA. Jaki obraz dla świata zewnętrznego kształtują nasze formy współpracy oraz promocja kultury? To tylko niektóre pytania na które odpowiemy w Polskich gronie profesorów, artystów i lokalnych liderów w Stanach Zjednoczonych.

Sobota - 9 luty

Niedziela - 10 luty

The program of the 60 Million Congress
in Miami, 7-10 of February 2019

Thursday - 7 February

Friday - 8 February

In 2019 we celebate the 100th anniversary of the establishment of the Polish-American diplomatic relations. Our panelists will talk about the development of this relation and which moments were the most important and interesting to them. The 60 Million Congress is an opportunity to reflect upon successes of this cooperation, its impact on the situation of Poles in the United States and debate the future of this relation.

This panel discussion will undertake the topic of logistics of products trasportation from Poland to the United States and vice-versa. Taking into account that the 60 Million Congress takes place close by the Miami Port, we will also talk about its potential to be a transit port for Polish products to reach Central and South America.

12:45 - 14:15 - BREAK

Florida is home to many Poles, who not only take advantage of the beautiful beaches and the sunny weather, but they are also active professionally developing their businesses and contributing to the economy. No matter whether they spend the winter there or buy a permanent apartment or simply link pleasure with business meetings, Florida awaits them with a diverse real estate market. It is a challenge to choose from a rich offer and get through the formalities related to our choice. In this panel with local experts, we will discuss the recent updates of the real estate market, as well as the inverstment opportunities. During the Congress participants will also have a unique opportunity to tour local apartments. For those that come from Florida, we will present an attractive real estate investment offer in Poland.

In June 2019 Polish Airlines LOT will open a direct connection between Warsaw and Miami, which without a doubt will create many new business opportunities. Taking an advantage of the opening doors, during the Congress we will host experts and leaders from the world of leisure, business, and health tourism. We will discuss topics related to the cooperation across the ocean and new development trends.

During the 60 Million Congress we will undertake the debate on the cooperation of the Polonia diaspora on the local level in the United States and internationally with Poles around the world. What do Poles abroad aspire for and how can people in Poland help them with their plans? What forms of business and cultural cooperation exist and what new forms can we imagine? What image to the outside world does our cooperation present? These are only some of the questions that will be answered by the panelists, professors and local leaders of the Polonia communities in the United States.

Saturday - 9 February

Sunday - 10 February

MIEJSCE

BILETYAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

BASIC


$ 70

NETTO

udział we wszystkich panelach merytorycznych

organizowanych w ramach Kongresu*

Tour Nieruchomościowy w MIAMI

udział w Opening reception

materiały konferencyjne

przerwy kawowe**

*program merytoryczny wydarzenia opisany został w opisie wydarzenia

**nie zawiera lunchu

PRZEDSPRZEDAŻ !

BASIC 

$ 90

NETTO

udział we wszystkich panelach merytorycznych

organizowanych w ramach Kongresu*

Tour Nieruchomościowy w MIAMI

udział w Opening reception

materiały konferencyjne

przerwy kawowe**

Cena obowiązująca

od 1 stycznia 2019 r.